ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
OSTATNI
NR 39 ROK 4
23 marca 2015
 
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
    « powrót
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
SPIESZMY SIĘ ZE ZWROTEM VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE (NR 16) 
Elżbieta Liszewska / Biuro Rachunkowe Helios
Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż w roku 2013 również będziemy mieli możliwość składania wniosków o zwrot części podatku VAT od zakupionych po 2004 roku materiałów budowlanych. Wcześniejsze zapowiedzi ministra Sławomira Nowaka sugerowały, że utracimy ten przywilej z nadejściem roku 2013, zastąpić miał go nowy program rządowy "Mieszkanie dla Młodych". W związku z tym, że program nie wszedł jeszcze w fazę realizacji, dostaliśmy w prezencie od rządu jeszcze jeden rok na skorzystanie z możliwości zwrotu VAT od materiałów budowlanych.
Przypomnijmy więc pokrótce kilka zasad obowiązujących przy składaniu wniosków o zwrot części podatku VAT od materiałów budowlanych.

PO PIERWSZE - KTO JEST UPRAWNIONY?
Podatnicy posiadający tytuł prawny do nieruchomości (właściciele nieruchomości lub np. najemcy wg umowy najmu, o ile umowa posiada klauzulę, że najemca może dokonywać prac remontowo-budowlanych), którzy po roku 2004 dokonali zakupu materiałów budowlanych wykorzystanych do:
- budowy budynku mieszkalnego
- nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub na cele mieszkalne
- remontu budynku mieszkalnego

PO DRUGIE - ZA JAKIE MATERIAŁY BUDOWLANE?
Wykaz materiałów budowlanych, które można uwzględnić we wniosku o zwrot VAT zamieszczony jest w obwieszczeniu ministra infrastruktury z 08.09.2010 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Wykaz zawiera 87 pozycji, a głównym identyfikatorem kwalifikującym towar jest numer PKWiU. W związku z tym, iż przy stawce podatku 23% nie ma obowiązku wpisywania na fakturze numeru PKWiU, czasami sami musimy zidentyfikować, czy dany towar z naszej faktury podlega któremuś z numerów PKWiU wykazanych w obwieszczeniu.
Jeśli poszperamy w Internecie, to możemy znaleźć dodatkowe listy stworzone przez internautów ułatwiające rozpoznawanie towarów, które możemy zaliczyć do wniosku.

PO TRZECIE - NA JAKIEJ PODSTAWIE?
Na podstawie faktur VAT zakupu towarów. Rachunki czy faktury VAT marża nie uprawniają do ubiegania się o zwrot. Na fakturze nie musi być numeru PKWiU, ważne jest, abyśmy sami prawidłowo zakwalifikowali towar, zrobimy to na podstawie "Wykazu materiałów budowlanych" (obwieszczenie ministra infrastruktury).

UWAGA: usługa na fakturze, nawet jeśli jest ze stawką VAT podstawową (tj. 23%), nie uprawnia nas do zwrotu części podatku VAT, pomijamy wtedy tę pozycję faktury i bierzemy pod uwagę tylko materiały budowlane.
I jeszcze jedna ważna sprawa: do wniosku możemy dołączać wszystkie faktury wystawione po 1 maja 2004 r., a więc jeśli zdarzy się sytuacja, że w poprzednim wniosku zapomnieliśmy o jakiejś fakturze, to bez obawy możemy dołączyć ją do kolejnego wniosku.

PO CZWARTE - W JAKIM TERMINIE?
Wnioski o zwrot możemy składać w dowolnym momencie, ale tylko raz w roku. Rok, w którym złożymy wniosek po raz pierwszy, jest pierwszym z pięciu kolejnych lat, kiedy możemy występować o zwrot, chyba że wcześniej wykorzystamy przysługujący nam limit.

UWAGA: Jeśli pierwszy wniosek złożymy w roku 2013, a więc w ostatnim roku obowiązywania tej ulgi, to zgodnie z prawem nabytym możemy jeszcze przez kolejne pięć lat korzystać z tego przepisu i występować raz w roku o zwrot.
Po złożeniu wniosku na zwrot należnej nam kwoty poczekamy 4 miesiące, ważne jest, abyśmy nie mieli zaległości podatkowych.

PO PIĄTE - NA JAKIM FORMULARZU?
Wniosek składamy na formularzu VZM-1 oraz na VZM-1/A, VZM/B lub VZM/C.
Do niego dołączamy kopię pozwolenia na budowę, kopię dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości oraz kopie wszystkich faktur potwierdzających poniesione wydatki.
To wszystko składamy w urzędzie skarbowym.

PO SZÓSTE - ILE MOŻEMY ODZYSKAĆ? CZYLI LIMITY, LIMITY...
Jeśli obliczamy zwrot od faktur jeszcze ze stawką 22%, to możemy z niej odliczyć 68,18% kwoty podatku VAT, ale już z faktur wystawionych ze stawką 23% możemy odliczyć tylko 65,22%.

Cała kwota obliczonego przez nas zwrotu nie może przekroczyć w IV kwartale 2012:
Jeśli w latach 2004 - 2005 nie korzystaliśmy z ulg mieszkaniowych:
- dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę: 35.025,26 zł
- dla inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę: 15.010,83 zł
Jeśli w latach 2004 - 2005 nie korzystaliśmy z ulg mieszkaniowych:
- dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę: 28.603,24 zł
- dla inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę: 12.258,53 zł

Przy czym musimy do tego limitu wziąć również pod uwagę kwoty, które dostaliśmy z poprzednich wniosków. Podany limit dotyczy całego okresu pięciu lat, w którym występujemy z wnioskami o zwrot.

Zachęcam wszystkich do skorzystania z możliwości odzyskania części pieniędzy, które wydaliśmy na remont lub budowę domu. Jest to jedna z nielicznych ulg zaproponowanych przez rząd, z której łatwo jest skorzystać - nie ma w niej większych formalnych wymogów, jakie podatnik musi spełnić, aby móc złożyć wniosek.
Niestety, już niedługo i to zostanie nam zabrane, dlatego się spieszmy.
numer ->
SZKOŁY
• EDUKACJA
SZCZʌLIWI, KTÓRZY POMAGAJĄ...  14.06.2015
s. M. Salezja Gierałtowska CSSE
Żeby powstało Szkolne Koło Caritas, wystarczy wniosek dyrekcji szkoły skierowany do diecezjalnej Caritas. Koło otrzymuje opiekuna koœcielnego i opiekę Caritas podczas prowadzonych akcji. To może stać się w dowolnym momencie roku szkolnego, nie ma tu żadnych ograniczeń, a pożytki wychowawcze mogą [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
Viva España!  31.05.2015
Katarzyna Kaliszuk
W dniach 25–31 maja 2015 r. młodzież z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie brała udział w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek językowych w ramach współpracy międzynarodowej. Tegoroczna, [...]  WIĘCEJ...
W lutym 2015 r. w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zakończyła się realizacja projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy", w ramach którego uczniowie kształcący się w naszej szkole odbyli staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
AFRYKAŃSKIE KLIMATY W CZARTORYSKIEJ  20.02.2015
Monika Król
Na koniec karnawału w Zespole Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej zagościli ciemnoskórzy goście z Afryki. Ale... mimo dzikiego wyglądu i egzotycznych wygibasów mówili po polsku. No tak, to nie Murzyni, a zuchy i harcerze z Hufca Zalew.   WIĘCEJ...
• EDUKACJA
III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  18.02.2015
oprac. ZSO w Radzyminie
18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął starosta powiatu wołomińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...