ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
TERAZ OGLĄDANY (archiwum)
NR 36 ROK 3
11 listopada 2014
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
KURIER R / NR 36 (RESET)
Wydarzenia i Informacje, Prawdy i Mity, Opinie i Relacje
• WYBORY 2014 • FELIETON
RADZYMIN WYBORY 2014 - CZYLI KOT W WORKU, A NIE W BUTACH
11.11.2014
Paweł Wiśniowski
Zapraszam Państwa do przeczytania pierwszego w historii Radzymina wydania wyborczego gazety, która nie jest gazetką ani ulotką wyborczą. Taki był plan. Numer jedynie z 12 wywiadami może świadczyć o małej popularności Kuriera Radzymińskiego wśród lokalnych polityków. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Gdy będziemy mieli na uwadze, że innej publicystycznej NAPRAWDĘ RADZYMIŃSKIEJ GAZETY NIE MA i wiedząc, że publikacja wywiadu z kandydatem na stanowisko samorządowe BYŁA BEZPŁATNA - możemy być jedynie zakłopotani - jako mieszkańcy i jako wyborcy. Wiem także, że większość, o ile nie wszyscy spośród osób "publicznych" czyta Kuriera R.
"Ale o co kaman, man? - parafrazując pewnego zawodowego dziennikarza...

Pytanie zostało zadane tym razem nie retorycznie - zatem należy na nie odpowiedzieć. Zacznijmy od ...
WIĘCEJ...
• WYBORY 2014 • WYWIAD
KRZYSZTOF OKSIUTA - kandydat na burmistrza  10.11.2014
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy
Wykształcenie: wyższe magisterskie, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Doktoranckie UW, liczne szkolenia z finansów i zarządzania.
Zawodowo: Wiceprezes Funduszu Pożyczkowo - Poręczeniowego realizującego projekty finansowe w ramach programów Unii Europejskiej: Jeremie, RPO, POKL itp. Przewodniczący Rady Nadzorczej Kujawskich Poręczeń Kredytowych. Posiadam długoletnie doświadczenie w zarządzaniu środkami publicznymi i pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Obecnie zarządzam projektami na kwotę 50 mln zł. Wcześniej zarządzałem środkami EFRWP o kapitale 200 mln zł.   WIĘCEJ...
• WYBORY 2014 • WYWIAD
HALINA BONECKA - kandydatka na burmistrza  10.11.2014
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
W Radzyminie mieszkam od 1986 r., ale pochodzę z lubelskiej wsi, z rodziny wielodzietnej - mam siostrę i dwóch braci. Mam dorosłego syna, synową oraz dwoje wspaniałych wnucząt.
Jestem ekonomistą (w 1979 r. ukończyłam SGPiS - Wydział Finansów i Statystyki - obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), wyznaję i stosuję zasadę permanentnego uczenia się przez całe życie - systematycznie doskonalę swoje umiejętności (ukończyłam wiele kursów i studiów podyplomowych, także z prawa pracy).
Mam dużo energii i dużo czasu, który mogę poświęcić społeczności lokalnej.
Przez jedną kadencję byłam ławnikiem w sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych.
Radna Rady Miejskiej w Radzyminie - kadencja 2010 - 2014.  WIĘCEJ...
• WYBORY 2014 • WYWIAD
KRZYSZTOF CHACIŃSKI - kandydat na burmistrza  10.11.2014
KWW RADZYMIN NOWE POKOLENIE
Z zawodu jestem prawnikiem związanym z branżą telekomunikacyjną, ale przede wszystkim od niemal 10 lat jestem społecznikiem podejmującym liczne inicjatywy odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Przez te 10 lat mieliśmy okazję spotykać się w Kinie pod gwiazdami, mogliśmy razem chodzić z kijkami w Akademii Nordic Walking, spotykać się w świetlicy dla dzieci, gdzie mogły one odrabiać lekcje, na kursach pierwszej pomocy lub piknikach integracyjnych. Tych działań było wiele, a ich łączna wartość wyniosła przez te 10 lat niemal 100.000 zł. Za swoje działania zostałem nawet w 2013 roku doceniony w konkursie InHeroes - zostałem wolontariuszem roku i otrzymałem nagrodę 5.000 Euro, którą zdecydowałem się w całości przeznaczyć na działania społeczne.   WIĘCEJ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - lista 4, poz. 2
Absolwent Politechniki Radomskiej na Wydziale Ekonomicznym, Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Marketingu. W 2010 roku ukończyłem studia podyplomowe dotyczące "Zarządzania i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej" na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Zarządzania. W 2012 roku uzyskałem uprawnienia do oceny wniosków w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Funduszami unijnymi zajmuję się od 2008 roku.
Zawodowo od 2000 roku w administracji. Wcześniej pracowałem m.in. markecie i fastfoodzie. Posiadam doświadczenie na wszystkich szczeblach samorządu, zarówno na stanowiskach pracowniczych, jak i kierowniczych.   WIĘCEJ...
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa- lista 20, poz.1
Lat 57, ojciec 2 dorosłych synów i 3,5-letniej córki, wykształcenie wyższe.
Działacz "Solidarności", jeden z założycieli Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Radzyminie. Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Radzymina. Od 25 lat inicjator i organizator pierwszych w Polsce imprez patriotycznych i kulturalno-sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej organizowanych z okazji rocznic Bitwy Warszawskiej pod nazwą "Cud nad Wisłą". Jeden z głównych organizatorów wizyty papieża Jana Pawła II w Radzyminie w dniu 13 czerwca 1999 roku.
Zainteresowania: muzyka, historia, polityka, turystyka i sport. Były zawodnik piłki ręcznej.   WIĘCEJ...
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - lista 4
Szósty rok jestem dyrektorem Zespołu Szkół im księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. Od 32 lat pracuję w oświacie - w tym czasie wielokrotnie doceniono moje zaangażowanie uhonorowując 32 nagrodami, w tym Nagrodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty (2012 r.), a także odznaczono Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2013 r.).
Uczniowie mojej szkoły uzyskują wysokie wyniki w nauczaniu i osiągają sukcesy w różnych dziedzinach na szczeblu gminy, powiatu i kraju. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje - kolejne studia podyplomowe ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek historia). Będąc instruktorem ZHP przez lata organizowałam rajdy i obozy harcerskie. Obecnie przy współpracy z Caritas z Diecezji Warszawsko-Praskiej organizuję jako kierownik kolonie letnie dla dzieci z gminy Radzymin. Odpowiadałam za przygotowanie wielu uroczystości patriotycznych i kulturalno-sportowych dla społeczności radzymińskiej. Wykonałam kilkadziesiąt dekoracji na święta kościelne i świeckie.
Nie należę do żadnej partii politycznej.   WIĘCEJ...
KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - lista 7
Przemysław Śledź, mieszkaniec gminy Radzymin, student prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Absolwent L.O. im. C.K. Norwida w Radzyminie. Obecnie praktykant w kancelarii adwokackiej. Pasjonat historii i muzyki rockowej.   WIĘCEJ...
• WYBORY 2014 • WYWIAD
ELŻBIETA ANNA LISZEWSKA - kandydatka na radną Radzymina  10.11.2014
KWW Mądra Ekonomia dla Gminy - lista 30 , okręg 6
Urodziłam się w roku 1972 w małym mieście na Lubelszczyźnie. Od 2008 r. mieszkam w Radzyminie wraz z moją najbliższą rodziną. Jestem mężatką, mam dwoje dzieci w wieku szkolnym i licealnym. Z wykształcenia jestem geologiem ze specjalnością ochrona środowiska.
Przez 11 lat pracowałam w firmie medycznej, gdzie początkowo prowadziłam dział zamówień publicznych, a następnie przeszłam do działu finansowego. W tym czasie kształciłam się w kierunku ekonomicznym. Skończyłam szereg szkoleń oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów, pozwoliło mi to uzyskać certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez ministra finansów. Od roku 2010 prowadzę własne biuro rachunkowe. Pełnię również funkcję głównej księgowej w firmie, z którą współpracuję już od kilku lat.
Od dwóch lat publikuję na łamach Kuriera Radzymińskiego artykuły o tematyce finansowej, które mam nadzieję, pomagają mieszkańcom w codziennych zmaganiach z fiskusem.   WIĘCEJ...
• WYBORY 2014 • WYWIAD
PAWEŁ SIEGER - kandydat na radnego Radzymina  10.11.2014
KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - lista 7, okręg 17
Dziennikarz, publicysta. Autor [czasem również producent] kilkudziesięciu reportaży, filmów dokumentalnych i programów telewizyjnych dla Telewizji POLSAT, Telewizji Polskiej, Discovery. W latach 2012-2013 prowadzący autorską audycję radiową "Bezmiar niesprawiedliwości". Autor i współautor tekstów dla Najwyższego Czasu, Uważam Rze, Życia Warszawy, Wprost, Mitteilungsblatt, Wieści, Faktów WWL oraz Kuryera Radzymińskiego i Antysocjalistycznego Mazowsza.   WIĘCEJ...
• WYBORY 2014 • WYWIAD
JANUSZ ŚLEDŹ - kandydat na radnego Radzymina  10.11.2014
KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikkego - lista7, okręg 12
Przedsiębiorca, mieszkaniec Starego Dybowa, urodzony w 1967 r., całe życie związany z Radzyminem. Tu ukończył szkołę podstawową i średnią, obecnie prowadzi spółkę deweloperską, prezes Stowarzyszenia Miłośników Miasta Radzymin i Bitwy Warszawskiej 1920 r., rekonstruktor wydarzeń historycznych, startuje w okręgu nr 12 (Dybów Folwark, Emilianów, Stary Dybów, Zwierzyniec)  WIĘCEJ...
• WYBORY 2014 • WYWIAD
WIESŁAW SOLARZ - kandydat na radnego Radzymina  10.11.2014
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - lista 4, okręg 5
Jestem absolwentem uczelni technicznych i doktorantem w Akademii Obrony Narodowej, gdzie zajmuję się infrastrukturą techniczną. Ukończyłem studia z zakresu gazownictwa na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie oraz Politechnikę Warszawską w specjalności zarządzanie i marketing. Zawodowo zajmuję się eksploatacją, modernizacją i rozbudową infrastruktury technicznej, tak brakującej w naszym mieście. Obecnie biorę udział w narodowym projekcie współfinansowanym ze środków unijnych, który połączy siecią północno - zachodnią i centralną część Polski.  WIĘCEJ...
• WYBORY 2014 • WYWIAD
TOMASZ LENKIEWICZ - kandydat na radnego Radzymina  10.11.2014
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa - okręg 7
47 lat, żonaty, 2 dzieci, absolwent warszawskiej AWF, aktualnie dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego w ZSTZ w Radzyminie. Trener karate kyokushin w Międzyszkolnym Klubie sportowym ACADEMY działającym od 25 lat przy ROKiS. Organizator ponad 40 letnich i zimowych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Radzymin. Organizator ponad 30 lokalnych turniejów karate o zasięgu powiatowym i 8 ogólnopolskich z ramienia Polskiego Związku Karate.  WIĘCEJ...
numer ->
Z OSTATNIEJ CHWILI
• WYBORY 2014
POST SCRIPTUM DO WSTĘPNIAKA  12.11.2014
W kilka godzin od ukazania się aktualnego numeru redakcyjna skrzynka e-mail została zasypana wiadomościami zawierającymi stwierdzenia rodzaju: "Nikt nie dał mi szansy na udzielenie wywiadu. Nie poinformowano mnie o takiej możliwości - brak telefonu i e-maila", "Kandydatów wybrano subiektywnie" lub [...]  WIĘCEJ...
• SAMORZĄD
DEBATA BURMISTRZOWSKA - RADZYMIN  26.10.2014
26 października o 17.00 w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się debata kandydatów na urząd burmistrza Radzymina.
Radzymiński Portal Informacyjny oraz Kurier Radzymiński są organizatorami i głównymi patronami medialnymi. Do udziału zaprosiliśmy: Halinę Bonecką, Marka Brodziaka, [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...