ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
OSTATNI
NR 39 ROK 4
23 marca 2015
 
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
    « powrót
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
FINANSOWANIE PRZEZ PRACODAWCĘ OKULARÓW KOREKCYJNYCH DLA PRACOWNIKA (NR 37) 
Elżbieta Liszewska / Biuro Rachunkowe Helios
W dobie powszechnej informatyzacji wiele stanowisk pracy wyposażonych jest w monitory ekranowe. Pracownicy, którzy spędzają większą część swojego dnia pracy przy monitorze, mają możliwość skorzystania z dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych. Dofinansowanie to pokryte jest ze środków obrotowych pracodawcy.
Wielu pracodawców nie informuje swoich pracowników o takiej możliwości, a są również tacy, którzy kategorycznie odmawiają pracownikom pokrycia chociażby niewielkiej części wydatków na zakup okularów.
Często spotykam się z pytaniem: czy pracodawca ma obowiązek dofinansować zakup okularów czy może jest to tylko jego dobra wola.
Aby nie było wątpliwości, poniżej cytuję fragment Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe:

§8.2 Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust.1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Z przepisu wprost wynika, że pracodawca nie może, ale wręcz musi sfinansować zakup okularów korekcyjnych pracownikowi. Spełnione jednak muszą być dwa warunki.

Po pierwsze: okulary muszą zostać przepisane przez lekarza okulistę w ramach badań okresowych lub wstępnych.
Po drugie: pracownik musi pracować przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy czyli cztery godziny.


Zajmijmy się najpierw drugim warunkiem. Nasuwa się przy nim od razu pytanie, czy pracodawca powinien sfinansować zakup okularów dla pracownika zatrudnionego na pół etatu. Odpowiedź nie jest jednoznaczna.
Jeśli pracownik pracuje na pół etatu i przychodzi do pracy codziennie na cztery godziny, to pracodawca nie musi finansować mu zakupu okularów korekcyjnych. Jeśli natomiast pracownik pracuje na pół etatu i przychodzi na osiem godzin dziennie np. co drugi dzień, to wówczas pracodawca ma obowiązek sfinansować zakup okularów korekcyjnych.

Jeśli chodzi o spełnienie pierwszego warunku, to tak jak powiedziane jest w przytoczonym fragmencie rozporządzenia, aby pracodawca był zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu okularów, pracownik musi mieć zalecenie noszenia okularów wydane przez lekarza okulistę w ramach badań okresowych lub wstępnych.

Jeśli pracownik przyniesie pracodawcy zaświadczenie od lekarza okulisty pomiędzy jednym a drugim badaniem okresowym, wówczas pracodawca nie ma obowiązku finansowania okularów korekcyjnych. Może jednak to zrobić, ale musi pamiętać, że na gruncie podatku od osób fizycznych będzie miało to inne skutki.
Jeśli pracodawca finansuje zakup okularów korekcyjnych na podstawie zaświadczenia od lekarza okulisty w czasie badań okresowych zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej, nie ma obowiązku doliczać tego świadczenia do przychodów pracownika.

W każdym innym przypadku pracodawca musi koszt okularów doliczyć do wynagrodzenia pracownika i opodatkować go jak każdy element wynagrodzenia.
Dotyczy to również sytuacji, gdy pracodawca sfinansuje zakup okularów pracownikowi, który nie pracuje przy monitorze ekranowym, ale jego praca ma negatywny wpływ na wzrok np. pracownikowi pracującemu na stanowisku spawacza.

Z przepisów nie wynika, jaką kwotę pracodawca powinien przeznaczyć na sfinansowanie zakupu okularów korekcyjnych. W praktyce pracodawcy często określają wysokość kwoty refundacji poprzez wydanie wewnętrznego zarządzenia lub regulaminu. Należy jednak pamiętać, że wysokość kwoty musi być realna i musi umożliwić pracownikowi pokrycie kosztów odpowiednich okularów. Zazwyczaj pracodawcy określają taką kwotę na poziomie 300 - 400 zł.

Zakup okularów korekcyjnych powinien być udokumentowany fakturą. Nie ma znaczenia, czy faktura będzie wystawiona na pracodawcę czy na pracownika. W każdym przypadku obowiązuje pracodawcę zwrot kosztów w określonej wysokości na rzecz pracownika.
numer ->
SZKOŁY
• EDUKACJA
SZCZʌLIWI, KTÓRZY POMAGAJĄ...  14.06.2015
s. M. Salezja Gierałtowska CSSE
Żeby powstało Szkolne Koło Caritas, wystarczy wniosek dyrekcji szkoły skierowany do diecezjalnej Caritas. Koło otrzymuje opiekuna koœcielnego i opiekę Caritas podczas prowadzonych akcji. To może stać się w dowolnym momencie roku szkolnego, nie ma tu żadnych ograniczeń, a pożytki wychowawcze mogą [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
Viva España!  31.05.2015
Katarzyna Kaliszuk
W dniach 25–31 maja 2015 r. młodzież z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie brała udział w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek językowych w ramach współpracy międzynarodowej. Tegoroczna, [...]  WIĘCEJ...
W lutym 2015 r. w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zakończyła się realizacja projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy", w ramach którego uczniowie kształcący się w naszej szkole odbyli staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
AFRYKAŃSKIE KLIMATY W CZARTORYSKIEJ  20.02.2015
Monika Król
Na koniec karnawału w Zespole Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej zagościli ciemnoskórzy goście z Afryki. Ale... mimo dzikiego wyglądu i egzotycznych wygibasów mówili po polsku. No tak, to nie Murzyni, a zuchy i harcerze z Hufca Zalew.   WIĘCEJ...
• EDUKACJA
III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  18.02.2015
oprac. ZSO w Radzyminie
18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął starosta powiatu wołomińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...