ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
OSTATNI
NR 39 ROK 4
23 marca 2015
 
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
    « powrót
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZY ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (NR 32) 
Elżbieta Liszewska / Biuro Rachunkowe Helios
Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z podjęciem wielu strategicznych decyzji, które niejednokrotnie mogą zaważyć na osiąganych przez nas w przyszłości zyskach. Jedną z takich decyzji jest wybór formy opodatkowania. Wypełniając formularz CEiDG (ręcznie lub przez Internet) dochodzimy w pewnym momencie do punktów 18,19 i 20, w których to musimy określić wybór formy opodatkowania i rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej.
Z własnego doświadczenia wiem, że nowi przedsiębiorcy w tym właśnie momencie kończą wypełnianie wniosku i zaczynają rozpaczliwie poszukiwać informacji. Przeanalizujmy więc formy opodatkowania i rodzaje dokumentacji rachunkowej, jakie mamy możliwość wybrać rozpoczynając działalność.

1. KARTA PODATKOWA
Jest to uproszczona forma opodatkowania, która nie wymaga prowadzenia ewidencji podatkowej. Podatek w stałej wysokości płacony jest do urzędu skarbowego do 7 dnia miesiąca następnego, jedynie za grudzień do 28 grudnia. Wysokość podatku określana jest co roku przez naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie rodzaju działalności, liczby pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w jakiej znajduje się firma.

Aby móc wybrać tę formę działalności trzeba spełnić kilka warunków:
- rodzaj prowadzonej działalności musi być wymieniony w art. 23 Ustawy z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (działalność usługowo-wytwórcza, usługowa, handlowa, wolne zawody)
- podatnik nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności
- małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie

2. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
W tej formie opodatkowania podatek oblicza się od podstawy, którą stanowią przychody bez pomniejszania o koszty. Na obniżenie podatku wpływają jedynie zapłacone składki do ZUS. Podatek płacony jest do 20. dnia miesiąca następnego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:
- 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
- 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
- 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
- 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
- 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Stawki od 3 do 8,5% są rzeczywiście dużo niższe niż stawka w opodatkowaniu na zasadach ogólnych, dlatego pomimo niemożności obniżenia podstawy opodatkowania o koszty warto się zastanowić nad wyborem tej właśnie formy opodatkowania, o ile nasza działalność mieści się w zakresie działalności podporządkowanych do poszczególnych stawek.
Dokumentacja rachunkowa wymagana przy tej formie opodatkowania to ewidencja przychodów oraz ewidencja wyposażenia i środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

3. ZASADY OGÓLNE
Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest podstawową formą opodatkowania. Jest ona korzystna, gdy ponosimy wysokie koszty działalności gospodarczej. Taka forma rozliczeń konieczna jest, gdy podatnik nie ma prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ryczałtu ewidencjonowanego.

Dokumentacja rachunkowa to księga przychodów i rozchodów albo księgi podatkowe, ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencja wyposażenia.

Zasady ogólne - skala podatkowa
Podstawa opodatkowania to przychody pomniejszone o koszty prowadzonej działalności i składki ZUS.
W skali mamy dwie stawki:
- 18% dochód nieprzekraczający kwoty w ciągu roku 85 528,00
- 32% dochód ponad 85 528,00 z tym, że stawką 32% objęta jest kwota nadwyżki
Przy rozliczeniu rocznym w tej formie opodatkowania mamy możliwość korzystania z ulg w pełnym zakresie.

Zasady ogólne - podatek liniowy
Podstawa opodatkowania to przychody pomniejszone o koszty prowadzonej działalności i składki ZUS. Niezależnie od osiągniętego dochodu mamy tylko jedną stawkę podatku - 19%.
Jednak już przy rozliczeniu rocznym w tej formie opodatkowania nie mamy możliwości korzystania z ulg.

Mam nadzieję, że krótka charakterystyka form opodatkowania, jakie mamy do wyboru w naszym systemie podatkowym pomoże Państwu w decyzji, w jaki sposób rozliczać się z fiskusem. Jeśli wybór okaże się nietrafiony, to należy pamiętać, że formę opodatkowania można zmienić na początku każdego roku składając stosowne oświadczenie do Urzędu Skarbowego w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia.
numer ->
SZKOŁY
• EDUKACJA
SZCZʌLIWI, KTÓRZY POMAGAJĄ...  14.06.2015
s. M. Salezja Gierałtowska CSSE
Żeby powstało Szkolne Koło Caritas, wystarczy wniosek dyrekcji szkoły skierowany do diecezjalnej Caritas. Koło otrzymuje opiekuna koœcielnego i opiekę Caritas podczas prowadzonych akcji. To może stać się w dowolnym momencie roku szkolnego, nie ma tu żadnych ograniczeń, a pożytki wychowawcze mogą [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
Viva España!  31.05.2015
Katarzyna Kaliszuk
W dniach 25–31 maja 2015 r. młodzież z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie brała udział w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek językowych w ramach współpracy międzynarodowej. Tegoroczna, [...]  WIĘCEJ...
W lutym 2015 r. w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zakończyła się realizacja projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy", w ramach którego uczniowie kształcący się w naszej szkole odbyli staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
AFRYKAŃSKIE KLIMATY W CZARTORYSKIEJ  20.02.2015
Monika Król
Na koniec karnawału w Zespole Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej zagościli ciemnoskórzy goście z Afryki. Ale... mimo dzikiego wyglądu i egzotycznych wygibasów mówili po polsku. No tak, to nie Murzyni, a zuchy i harcerze z Hufca Zalew.   WIĘCEJ...
• EDUKACJA
III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  18.02.2015
oprac. ZSO w Radzyminie
18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął starosta powiatu wołomińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...