ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
OSTATNI
NR 39 ROK 4
23 marca 2015
 
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
    « powrót
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
ILE I CO MOGĄ NAM POTRĄCIĆ Z PENSJI (NR 31) 
Aldona Szalińska - prawnik
Ile mogą potrącić nam z naszej pensji? Czy będę miał z czego żyć? Czy są jakieś kwoty wolne od potrąceń? To pytanie zadają sobie zapewne wszyscy, którzy mieli do czynienia z długiem i jego egzekucją. Otóż na to pytanie szczegółowo udziela odpowiedzi kodeks pracy. I tak w art. 87 stanowi on, że po odliczeniu przez pracodawcę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i tzw. składek na ZUS z naszego wynagrodzenia pracodawca może z pensji potrącić tylko:
a) kwoty wskazane w wyrokach na zaspokojenie alimentów,
b) sumy wskazane w wyrokach na zaspokojenie innych kwot niż alimenty,
c) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi przez pracodawcę,
d) kary pieniężne wymierzone pracownikowi na podstawie kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przepisów przyjętych u danego pracodawcy, a dotyczących sposobu potwierdzenia obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

Kodeks pracy wskazuje ponadto kolejność i granice wysokości, w jakiej pracodawca może potrącić określoną kwotę z wynagrodzenia. I tak w pierwszej kolejności potrąceniu ulegają sumy wskazane w wyrokach na zaspokojenie alimentów do wysokości 3/5 wynagrodzenia, dalej inne sumy wskazane w wyrokach, zaliczki pieniężne do wysokości 1/2 wynagrodzenia i kary pieniężne. Kary pieniężne nie mogą natomiast przewyższać 1/10 części wynagrodzenia po dokonaniu potrąceń na zaspokojenie alimentów, innych kwot i zaliczek.

A co jeśli pracodawca przyznał nam nagrodę z zakładowego funduszu nagród? Otóż zarówno nagroda z zakładowego funduszu, jak i dodatkowe wynagrodzenie roczne czy kwota zysku wypracowana przez pracodawcę ulega potrąceniu na zaspokojenie alimentów do pełnej wysokości. Warto dodać, że wynagrodzeniem jest także ekwiwalent za niewykorzystany urlop czy wynagrodzenie za dyżury pracownicze.

Co natomiast w sytuacji, w której połowa czy pozostałe 2/5 naszego wynagrodzenia po potrąceniu jest kwotowo niższe od minimalnego wynagrodzenia? Otóż ustawodawca mówi, iż przy egzekwowaniu należności innych niż alimenracyjne wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu podatku i składek na ZUS, kwota 75% minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu udzielonych pracownikowi zaliczek pieniężnych oraz kwota 90% minimalnego wynagrodzenia w razie potrącenia kar pieniężnych. Na zakończenie warto dodać, że kwoty te ulegają zmiejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
numer ->
SZKOŁY
• EDUKACJA
SZCZʌLIWI, KTÓRZY POMAGAJĄ...  14.06.2015
s. M. Salezja Gierałtowska CSSE
Żeby powstało Szkolne Koło Caritas, wystarczy wniosek dyrekcji szkoły skierowany do diecezjalnej Caritas. Koło otrzymuje opiekuna koœcielnego i opiekę Caritas podczas prowadzonych akcji. To może stać się w dowolnym momencie roku szkolnego, nie ma tu żadnych ograniczeń, a pożytki wychowawcze mogą [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
Viva España!  31.05.2015
Katarzyna Kaliszuk
W dniach 25–31 maja 2015 r. młodzież z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie brała udział w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek językowych w ramach współpracy międzynarodowej. Tegoroczna, [...]  WIĘCEJ...
W lutym 2015 r. w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zakończyła się realizacja projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy", w ramach którego uczniowie kształcący się w naszej szkole odbyli staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
AFRYKAŃSKIE KLIMATY W CZARTORYSKIEJ  20.02.2015
Monika Król
Na koniec karnawału w Zespole Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej zagościli ciemnoskórzy goście z Afryki. Ale... mimo dzikiego wyglądu i egzotycznych wygibasów mówili po polsku. No tak, to nie Murzyni, a zuchy i harcerze z Hufca Zalew.   WIĘCEJ...
• EDUKACJA
III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  18.02.2015
oprac. ZSO w Radzyminie
18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął starosta powiatu wołomińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...