ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
OSTATNI
NR 39 ROK 4
23 marca 2015
 
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
 (30)    STRONA1234»  
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
OBOWIĄZKI PODATKOWE PRZY ZAKUPIE SAMOCHODU (NR 39) 
Elżbieta Liszewska / Biuro Rachunkowe Helios
Osoba fizyczna, która dokonuje zakupu samochodu od innej osoby fizycznej zobowiązana jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej. Taka transakcja jest udokumentowana umową kupna sprzedaży. Kupujący ma obowiązek w ciągu 14 dni od zawarcia umowy wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym formularz PCC-3 oraz uiścić podatek.  WIĘCEJ...
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
KILKA SŁÓW O MOBBINGU (NR 39) 
Aldona Szalińska - prawnik
Mobbing polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodującym lub mającym na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników. Za mobbing może zostać uznane ciągłe krytykowanie wykonywanej przez pracownika pracy lub życia prywatnego pracownika, ustne groźby i pogróżki, zmuszanie pracownika do wykonywania prac naruszających jego godność osobistą bądź też zlecanie pracownikowi prac bezsensownych, poniżej jego umiejętności czy dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje pracownika w celu jego zdyskredytowania przed współpracownikami.  WIĘCEJ...
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
PRACA W CELACH TERAPEUTYCZNYCH ZAKAZANA W CZASIE CHOROBY (NR 38) 
Aldona Szalińska - prawnik
25 lutego 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok - sygn. akt SK 18/13, w którym orzekł, że art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 159) stanowiący o tym, że ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia - jest zgodny z tym, że obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę tj. z art. 67 Konstytucji.  WIĘCEJ...
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
ZMIANY W ULDZE PRORODZINNEJ W ROZLICZENIU ZA ROK 2014 (NR 38) 
Elżbieta Liszewska / Biuro Rachunkowe Helios
Od tego roku obowiązują nowe zasady w rozliczaniu ulgi prorodzinnej. Rodziny wielodzietne będą mogły otrzymać znacznie większy zwrot podatku, niż było to do tej pory. Z ulgi nie skorzystają rodzice rozliczający swoje dochody liniowo (PIT-36L) lub na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28)WIĘCEJ...
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
KTO PO KIM DZIEDZICZY SPADEK? (NR 37) 
Aldona Szalińska - prawnik
Dziedziczenie zdefiniowane jest w kodeksie cywilnym jako przejście praw i obowiązków zmarłego na jedną lub kilka osób. Kodeks cywilny wskazuje na dwa sposoby dziedziczenia tj. na dziedziczenie testamentowe i dziedziczenie ustawowe.
Z dziedziczeniem testamentowym mamy do czynienia, kiedy zmarły - spadkodawca pozostawił ważny testament. Wówczas takie dziedziczenie ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Oznacza to, że w przypadku, kiedy zmarły zostawił ważny testament, nie dochodzi do dziedziczenia ustawowego, chyba że z przyczyn przewidzianych przepisami prawa nie może dojść do dziedziczenia na podstawie testamentu, np. testament jest nieważny.  WIĘCEJ...
W dobie powszechnej informatyzacji wiele stanowisk pracy wyposażonych jest w monitory ekranowe. Pracownicy, którzy spędzają większą część swojego dnia pracy przy monitorze, mają możliwość skorzystania z dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych. Dofinansowanie to pokryte jest ze środków obrotowych pracodawcy.
Wielu pracodawców nie informuje swoich pracowników o takiej możliwości, a są również tacy, którzy kategorycznie odmawiają pracownikom pokrycia chociażby niewielkiej części wydatków na zakup okularów.  WIĘCEJ...
Od wielu już lat w naszym kraju obowiązuje wolny rynek, a swobodę działalności gospodarczej gwarantuje Konstytucja. Przyzwyczailiśmy się do tego tak bardzo, że często zapominamy, iż zasada swobody działalności gospodarczej posiada wiele ograniczeń, które na mocy tej samej Konstytucji zawarte są w wielu aktach prawnych. Jednym z takich ograniczeń jest polityka cenowa pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi.  WIĘCEJ...
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ CZ. II (NR 35) 
Aldona Szalińska - prawnik
W przypadku umowy o pracę zastosowanie mają szeroko pojęte przepisy prawa pracy. Kodeks pracy wyraźnie określa, ile czasu pracownik może pracować. W najczęściej stosowanym systemie czasu pracy jest to osiem godzin na dobę i czterdzieści godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. W przypadku przekroczenia podstawowego czasu pracy pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych lub czas wolny.   WIĘCEJ...
 (30)    STRONA1234»  
numer ->
SZKOŁY
• EDUKACJA
SZCZʌLIWI, KTÓRZY POMAGAJĄ...  14.06.2015
s. M. Salezja Gierałtowska CSSE
Żeby powstało Szkolne Koło Caritas, wystarczy wniosek dyrekcji szkoły skierowany do diecezjalnej Caritas. Koło otrzymuje opiekuna koœcielnego i opiekę Caritas podczas prowadzonych akcji. To może stać się w dowolnym momencie roku szkolnego, nie ma tu żadnych ograniczeń, a pożytki wychowawcze mogą [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
Viva España!  31.05.2015
Katarzyna Kaliszuk
W dniach 25–31 maja 2015 r. młodzież z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie brała udział w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek językowych w ramach współpracy międzynarodowej. Tegoroczna, [...]  WIĘCEJ...
W lutym 2015 r. w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zakończyła się realizacja projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy", w ramach którego uczniowie kształcący się w naszej szkole odbyli staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
AFRYKAŃSKIE KLIMATY W CZARTORYSKIEJ  20.02.2015
Monika Król
Na koniec karnawału w Zespole Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej zagościli ciemnoskórzy goście z Afryki. Ale... mimo dzikiego wyglądu i egzotycznych wygibasów mówili po polsku. No tak, to nie Murzyni, a zuchy i harcerze z Hufca Zalew.   WIĘCEJ...
• EDUKACJA
III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  18.02.2015
oprac. ZSO w Radzyminie
18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął starosta powiatu wołomińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...