ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
TERAZ OGLĄDANY (archiwum)
NR 37 ROK 3
15 grudnia 2014
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
    « powrót
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
KTO PO KIM DZIEDZICZY SPADEK? (NR 37) 
Aldona Szalińska - prawnik
Dziedziczenie zdefiniowane jest w kodeksie cywilnym jako przejście praw i obowiązków zmarłego na jedną lub kilka osób. Kodeks cywilny wskazuje na dwa sposoby dziedziczenia tj. na dziedziczenie testamentowe i dziedziczenie ustawowe.
Z dziedziczeniem testamentowym mamy do czynienia, kiedy zmarły - spadkodawca pozostawił ważny testament. Wówczas takie dziedziczenie ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Oznacza to, że w przypadku, kiedy zmarły zostawił ważny testament, nie dochodzi do dziedziczenia ustawowego, chyba że z przyczyn przewidzianych przepisami prawa nie może dojść do dziedziczenia na podstawie testamentu, np. testament jest nieważny.
Dziedziczenie na podstawie testamentu następuje zgodnie z wolą zmarłego, tj. zgodnie z treścią testamentu. Dotyczy to zarówno kręgu osób, jak i majątku pozostawionego przez spadkodawcę. W sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, mamy wówczas do czynienia z drugim sposobem dziedziczenia tj. z dziedziczeniem ustawowym tzn. z dziedziczeniem na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, które to przepisy wyraźnie wskazują krąg osób uprawnionych do dziedziczenia.

W pierwszej kolejności na podstawie ustawy uprawniony do dziedziczenia jest małżonek i dzieci zmarłego. Dziedziczą oni w częściach równych, przy czym część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku.

W dalszej kolejności kodeks cywilny wskazuje następujące sytuacje:
  • W przypadku, gdy dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.
  • W braku zstępnych (dzieci czy wnuków) powołani do spadku z ustawy są małżonek i rodzice zmarłego. Udział spadkowy każdego z rodziców, który dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi 1/4 całości spadku. W sytuacji, kiedy spadkodawca nie miał ojca z powodu nieustalenia ojcostwa, udział spadkowy matki wynosi połowę spadku, a małżonkowi spadkodawcy przypadnie druga połowa.
  • Jeśli spadkodawca nie miał zstępnych ani małżonka, cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.
  • W sytuacji, kiedy jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Rodzeństwo może dziedziczyć samodzielnie - jeżeli spadkodawca w momencie śmierci nie miał małżonka ani zstępnych, a oboje rodzice już nie żyją albo rodzeństwo dziedziczy z małżonkiem spadkodawcy, jeśli oboje z rodziców nie żyją, a spadkodawca nie pozostawił zstępnych lub rodzeństwo dziedziczy z jednym z rodziców, gdy spadkodawca nie miał w chwili śmierci małżonka ani żyjących zstępnych, a drugie z rodziców nie żyje.
  • Gdy którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, a żyją zstępni (dzieci, wnuki), wówczas udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.
  • Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku, a w braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.
  • Jeżeli nie ma osób wskazanych powyżej - żyjących, chcących i mogących dziedziczyć - wtedy do spadku powołani są dziadkowie spadkodawcy i dziedziczą oni w częściach równych.
  • Jeśli któreś z dziadków już nie żyje, udział, który miałby im przypaść, dziedziczą w równych częściach jego zstępni, a w przypadku ich śmierci również wnuki, czyli kuzyni spadkodawcy. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.
  • Jako ostatni dziedziczą pasierbowie. Dziedziczą oni w częściach równych, ale tylko wówczas, gdy w chwili otwarcia spadku nie można wskazać innych spadkobierców (dziadków ani innych bliskich krewnych) i gdy żadne z ich rodziców biologicznych nie dożyło otwarcia spadku.


W przepisach kodeksu cywilnego możemy znaleźć także sytuację dziedziczenia z ustawy przez gminę bądź Skarb Państwa. Gmina i Skarb Państwa powołani są do spadku na zasadzie wyjątku tj. w przypadku braku innych spadkobierców ustawowych, a także w przypadku braku pozostawienia przez spadkodawcę ważnego testamentu.
numer ->
SZKOŁY
• EDUKACJA
RADZYMIŃSKIE WESELE WEDŁUG KOLBERGA  07.12.2014
Barbara Gryglewicz-Piekarz
W niedzielę 7 grudnia radzyminianie i mieszkańcy gminy tłumnie przybyli do Miejskiej Sali Koncertowej im. Fryderyka Chopina. Okazja była niecodzienna! Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 im. Stefana Waltera w Radzyminie zaprosili na wesele radzymińskie przygotowane w celu uczczenia obchodów Roku [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
FESTIWAL NAUKI W WALTERZE  25.11.2014
Weronika Smardz
W dniach 25-27 listopada 2014 r. w Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera odbył się Festiwal Nauki. W pierwszym dniu festiwalu uczniowie pod opieką Agnieszki Gajdek (nauczycielki fizyki i matematyki) i Iwony Waliszkiewicz (nauczycielki chemii i biologii) przedstawili doświadczenia z chemii, fizyki [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY ZSO W RADZYMINIE  05.11.2014
oprac. ZSO w Radzyminie
ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RADZYMINIE
5 listopada 2014 roku spełniły się marzenia młodzieży, rodziców i nauczycieli - wmurowano Akt Erekcyjny pod budowę nowej siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych, m.in.: starostę powiatu wołomińskiego Piotra Uścińskiego, [...]  WIĘCEJ...
W dniach od 7 do 10 października 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie gościliśmy zagranicznych studentów, którzy w ramach projektu Make It Possible realizowanym przy współpracy Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC przez cztery dni prowadzili zajęcia w języku angielskim [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...