ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
OSTATNI
NR 39 ROK 4
23 marca 2015
 
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
 (30)    STRONA«1234»  
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
LEASING CZY KREDYT? (NR 34) 
Elżbieta Liszewska / Biuro Rachunkowe Helios
Wielu przedsiębiorców zadaje sobie to pytanie przy zakupie maszyn, samochodów, sprzętu komputerowego czy innych składników majątku firmy. Nie ma jednak na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Każdy musi przeanalizować zalety i wady tych dwóch form zewnętrznego finansowania i odpowiedzieć na pytanie, co w danym momencie będzie dla niego korzystniejsze. Zarówno w leasingu, jak i przy kredycie nie musimy angażować kapitału własnego do sfinansowania naszych zakupów. Jednak już rozliczenie i ujęcie w kosztach w obu formach przedstawia się nieco inaczej.  WIĘCEJ...
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ CZ. I (NR 34) 
Aldona Szalińska - prawnik
Gdy podpisujemy umowę o pracę, nawiązujemy stosunek pracy, przez co zobowiązujemy się do wykonywania pracy określonego rodzaju, na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Natomiast pracodawca zobowiązuję się do wypłaty nam wynagrodzenia.  WIĘCEJ...
Najczęstszą podstawą rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia jest ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Na pojęcie podstawowych obowiązków pracowniczych składa się między innymi przestrzeganie przez pracownika czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przestrzeganie tajemnicy określonej przepisami prawa czy przestrzeganie w zakładzie zasad współżycia społecznego.  WIĘCEJ...
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
BIURA RACHUNKOWE BEZ CERTYFIKATÓW (NR 33) 
Elżbieta Liszewska / Biuro Rachunkowe Helios
Usługi księgowe są tą formą prowadzenia działalności, dla której obecnie wymagane są odpowiednie uprawnienia. Reguluje to Ustawa o rachunkowości art. 76a ust. 4. Działalność w zakresie usług księgowych mogą prowadzić osoby posiadające certyfikat z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez ministra finansów. Dodatkowym elementem obowiązkowym przy prowadzeniu działalności z zakresu usług księgowych jest posiadanie ubezpieczenia OC działalności. Ma ono na celu zminimalizowanie skutków finansowych dla przedsiębiorcy w przypadku dużych błędów biura rachunkowego.  WIĘCEJ...
Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z podjęciem wielu strategicznych decyzji, które niejednokrotnie mogą zaważyć na osiąganych przez nas w przyszłości zyskach. Jedną z takich decyzji jest wybór formy opodatkowania. Wypełniając formularz CEiDG (ręcznie lub przez Internet) dochodzimy w pewnym momencie do punktów 18,19 i 20, w których to musimy określić wybór formy opodatkowania i rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej.  WIĘCEJ...
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
ILE DNI WOLNYCH Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA? (NR 32) 
Aldona Szalińska - prawnik
Z tytułu urodzenia dziecka przysługuje kobiecie urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski, a pracownikowi ojcu także dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Urlop macierzyński przysługuje każdej pracownicy z mocy ustawy z tytułu urodzenia dziecka. Nie ma tu znaczenia rodzaj podpisanej przez pracownicę umowy o pracę, wymiar czasu pracy czy staż pracy. Celem urlopu macierzyńskiego jest bowiem zagwarantowanie przyszłej mamie możliwości przygotowania się do porodu, regeneracja sił po porodzie a także zapewnienie opieki swojemu dziecku w pierwszym okresie jego życia.   WIĘCEJ...
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
PIT ZA ROK 2013 - ZMIANY W ULGACH (NR 31) 
Elżbieta Liszewska / Biuro Rachunkowe Helios
W rozliczeniach podatkowych za rok 2013 jest kilka zmian. Dlatego przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji PIT warto zapoznać się z nimi, bo być może dotyczą one również naszych rozliczeń.

ULGA NA DZIECI (PRORODZINNA)
Istotne zmiany w tej uldze dotyczą ilości wychowywanych dzieci i wielkości dochodów osiąganych przez rodziców. Do tej pory każdy podatnik wychowujący dzieci mógł odliczyć od podatku maksymalnie 1112,04 zł na rok na jedno dziecko, niezależnie od dochodów i ilości wychowywanych dzieci.  WIĘCEJ...
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
ILE I CO MOGĄ NAM POTRĄCIĆ Z PENSJI (NR 31) 
Aldona Szalińska - prawnik
Ile mogą potrącić nam z naszej pensji? Czy będę miał z czego żyć? Czy są jakieś kwoty wolne od potrąceń? To pytanie zadają sobie zapewne wszyscy, którzy mieli do czynienia z długiem i jego egzekucją. Otóż na to pytanie szczegółowo udziela odpowiedzi kodeks pracy. I tak w art. 87 stanowi on, że po odliczeniu przez pracodawcę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i tzw. składek na ZUS z naszego wynagrodzenia pracodawca może z pensji potrącić tylko:  WIĘCEJ...
 (30)    STRONA«1234»  
numer ->
SZKOŁY
• EDUKACJA
SZCZʌLIWI, KTÓRZY POMAGAJĄ...  14.06.2015
s. M. Salezja Gierałtowska CSSE
Żeby powstało Szkolne Koło Caritas, wystarczy wniosek dyrekcji szkoły skierowany do diecezjalnej Caritas. Koło otrzymuje opiekuna koœcielnego i opiekę Caritas podczas prowadzonych akcji. To może stać się w dowolnym momencie roku szkolnego, nie ma tu żadnych ograniczeń, a pożytki wychowawcze mogą [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
Viva España!  31.05.2015
Katarzyna Kaliszuk
W dniach 25–31 maja 2015 r. młodzież z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie brała udział w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek językowych w ramach współpracy międzynarodowej. Tegoroczna, [...]  WIĘCEJ...
W lutym 2015 r. w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zakończyła się realizacja projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy", w ramach którego uczniowie kształcący się w naszej szkole odbyli staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
AFRYKAŃSKIE KLIMATY W CZARTORYSKIEJ  20.02.2015
Monika Król
Na koniec karnawału w Zespole Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej zagościli ciemnoskórzy goście z Afryki. Ale... mimo dzikiego wyglądu i egzotycznych wygibasów mówili po polsku. No tak, to nie Murzyni, a zuchy i harcerze z Hufca Zalew.   WIĘCEJ...
• EDUKACJA
III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  18.02.2015
oprac. ZSO w Radzyminie
18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął starosta powiatu wołomińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...