ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
TERAZ OGLĄDANY (archiwum)
NR 36 ROK 3
11 listopada 2014
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
DZIAŁ PUBLICYSTYKI / NR 36 (RESET)
    « powrót
z cykluWYBORY 2014 WYWIAD
HALINA BONECKA - kandydatka na burmistrza (NR 36) 
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
W Radzyminie mieszkam od 1986 r., ale pochodzę z lubelskiej wsi, z rodziny wielodzietnej - mam siostrę i dwóch braci. Mam dorosłego syna, synową oraz dwoje wspaniałych wnucząt.
Jestem ekonomistą (w 1979 r. ukończyłam SGPiS - Wydział Finansów i Statystyki - obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), wyznaję i stosuję zasadę permanentnego uczenia się przez całe życie - systematycznie doskonalę swoje umiejętności (ukończyłam wiele kursów i studiów podyplomowych, także z prawa pracy).
Mam dużo energii i dużo czasu, który mogę poświęcić społeczności lokalnej.
Przez jedną kadencję byłam ławnikiem w sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych.
Radna Rady Miejskiej w Radzyminie - kadencja 2010 - 2014.

Pełnione dotychczas funkcje i stanowiska samorządowe:
W latach 1979 - 1983 pracowałam w Zakładzie Handlu Opałem Materiałami Budowlanymi i Sanitarnymi w Warszawie.
Od 1983 r. do 1986 r. uczyłam przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Warszawie.
W latach 1986 - 1999 byłam dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konopnickiej 24. Wówczas w skład Zespołu wchodziła Szkoła Podstawowa nr 2 i I Liceum Ogólnokształcące.
Przez prawie trzy lata byłam dyrektorem Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie.
Pracowałam także w administracji rządowej, a od 2004 r. w administracji samorządowej - jestem dyrektorem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

Główne punkty programu:
1) inwestycja w człowieka jest najważniejsza - rozbudowa szkół, zajęcia pozalekcyjne, świetlica środowiskowa, projekty profilaktyczne, nowe miejsca w przedszkolach, sport, rekreacja, przyjazne miejsca dla seniorów (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku), zwiększenie udziału młodych w decydowaniu o sprawach miasta i gminy;
2) budżet obywatelski jako podstawa zarządzania gminą - dzieląc wspólne pieniądze mieszkańcy kierują się zdrowym rozsądkiem, to mieszkańcy decydują o kierunkach rozwoju naszej gminy (strategia rozwoju gminy);
3) budżet zadaniowy jako gwarancja racjonalnego wydatkowania środków publicznych - w konsekwencji wiem, ile kosztuje wykonanie 1 km drogi czy 1 m chodnika, a nie ile wydaliśmy na budowę dróg;
4) większe zaangażowanie środków zewnętrznych w rozwój gminy - przyspieszenie inwestycyjne - perspektywa unijna 2014 - 2020 to ostatnia szansa na pozyskanie środków dla gminy;
5) pozyskanie nowych inwestorów i nowych mieszkańców szansą na wzrost dochodów gminy i nowe miejsca pracy, zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w rozwój gminy.

KR: Jak to się stało, że przez 4 lata z członka PO w Radzyminie została Pani niekwestionowanym liderem swojego komitetu wyborczego?
Halina Bonecka:
Jak już kiedyś powiedziałam: praca wykonywana z pasją takie właśnie przynosi efekty. Celem mojego działania była nie chęć uzyskania popularności, lecz wykonywanie pracy radnej rzetelnie, z zaangażowaniem i pasją oraz wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy.
A ponadto mam jeszcze takie motto: w życiu liczy się nie triumf, lecz walka - reszta przychodzi sama. Jeśli pracujesz rzetelnie, to efekty przychodzą same.

KR: Utworzyła Pani komitet pod szyldem PO. Jednak zaskakujące jest to, że ponad siedemdziesiąt procent jego składu nie należy do Platformy Obywatelskiej.
Halina Bonecka:
Kandydowanie z komitetu zarejestrowanego centralnie daje pewne ułatwienia, jednakże lokalnie liczą się ludzie o konkretnych twarzach i nazwiskach chcący działać lokalnie bez względu na szyld partyjny. W samorządzie najniższego szczebla powinny nas łączyć cele i zadania, a nie różnić polityka. W samorządzie nie ma miejsca na politykę - jest miejsce na działanie.

KR: Czy nie obawia się Pani, że po wyborach część z Pani ludzi, już jako radni odejdzie do innych? Miało to miejsce 4 lata temu chociażby w przypadku Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości oraz Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej i wprowadziło duży zamęt na początku kadencji.
Halina Bonecka:
Każdy człowiek ma wolną wolę i ponosi konsekwencje swoich czynów. Zamieszanie było, dlatego że żądza władzy okazała się silniejsza od racjonalizmu i dobrze pojętej służby lokalnej społeczności.

KR: Debata burmistrzowska 2014. Jak Pani ocenia nieobecność dwojga spośród sześciu kandydatów: Marzeny Małek i Zbigniewa Piotrowskiego?
Halina Bonecka:
Ich decyzja, ich odpowiedzialność. W mojej opinii to brak pokory wobec wyborców. A może zwyczajny lęk przed konfrontacją, brak umiejętności dyskusji na argumenty (bo siłowych rozwiązań debata nie dopuszcza), a może zwyczajnie ci kandydaci nie mają odwagi cywilnej?

KR: Czy według Pani w radzymińskiej kampanii wyborczej można było zauważyć elementy niezgodne z prawem lub, jak to już się utarło określenie "na krawędzi prawa"?
Halina Bonecka:
Tzw. hejtowanie w Internecie, zrywanie plakatów czy też niszczenie banerów to praktyki niegodne człowieka honoru. No cóż, demokracja ma też swoje ciemne strony. Dużo kłamliwych informacji pojawiło się na mój temat na portalu internetowym "Radzymin24", a o podjętych działaniach wyborcy dowiedzą się niebawem. Kłamstwa i oszczerstwa, mam nadzieje, będą ukarane.

KR: Co według Pani wymaga natychmiastowej zmiany w Radzyminie?
Halina Bonecka:
Wiele spraw wymaga natychmiastowych zmian - niektóre zmiany mogą być wprowadzone bez dodatkowych nakładów pieniężnych, np. dostosowanie czasu pracy Urzędu do potrzeb mieszkańców, racjonalne wykorzystanie środków z tzw. korkowego (np. przywrócenie działalności świetlic środowiskowych). Konieczne jest też podjęcie niezwłocznych działań w celu zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach i szkołach podstawowych w Radzyminie. Niezwłocznie należy również określić strategię rozwoju Radzymina i gminy - to dokument niezbędny do pozyskiwania środków zewnętrznych, realizowania budżetu obywatelskiego i budżetu zadaniowego, czyli racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

KR: Co jest nie tak w Radzyminie, czyli czego nie udało się osiągnąć w ostatniej kadencji?
Halina Bonecka:
Porozumienia dla rozwoju Radzymina i gminy. Totalny brak współpracy z obecną władzą wprowadził wiele zamętu, a próby działania na "krawędzi" prawa dużo złego. Tylko, jak to mówił przewodniczący poprzedniej kadencji, to norma w Radzyminie, więc czego można było się spodziewać? Dlatego uważam, że czas na zmiany! Radzyminiacy muszą odzyskać prawo do swojego miasta. To mieszkańcy powinni mieć prawo do wypowiadania się i decydowania o rozwoju własnego miasta, to miasto nie powinno być miastem przyjaznym tylko deweloperom!

KR: Co chciałaby Pani, aby się zmieniło przez następne cztery lata?
Halina Bonecka:
Chciałabym, aby:
1) mieszkańcy odzyskali prawo do decydowania o swoim miejscu zamieszkania, o wydawaniu środków publicznych
2) zwiększyła się liczba miejsc w przedszkolach i szkołach podstawowych
3) powstał żłobek
4) mieszkańcy obszarów wiejskich mieli dobrą wodę
5) posesje nie były zalewane podczas opadów
6) powstały chodniki i ścieżki rowerowe, w pierwszej kolejności do szkół
7) poprawił się stan dróg
8) poprawiły się warunki do uprawiania sportu i rekreacji

KR: Z czego będziemy mogli Panią rozliczać po zakończeniu kadencji, gdyby Pani wygrała?
Halina Bonecka:

1) pozyskania środków zewnętrznych na rozwój gminy
2) racjonalizacji wydatkowania środków publicznych
3) zwiększenia udziału społeczności lokalnej w zarządzaniu miastem i gminą
4) poprawy warunków nauki dzieci i młodzieży (dobudowa piętra w Zespole Szkół im. Ks. E. Czartoryskiej, rozpoczęcie budowy obiektu dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie.

KR: Kandydaci Platformy Obywatelskiej w skrócie.
Halina Bonecka:
Kandydaci do powiatu: 3 kobiety, 3 mężczyzn, 3 osoby należące do PO RP, 3 - nie.
Kandydaci do Rady Miejskiej: 8 kobiet, 13 mężczyzn, 5 osób należy do PO RP, 16 - nie. Młodzi i starsi. Doświadczenie i wiedza - entuzjazm i kreatywność. Trzech nauczycieli, ale nie nauczycieli wychowania fizycznego (z całym szacunkiem dla obecnie będących w radzie, jak i kandydujących nauczycieli wychowania fizycznego).

KR: Dlaczego mamy głosować na Panią i ludzi z Pani komitetu?
Halina Bonecka:
Odpowiem parafrazując słowa Janusza Korczaka:
Kandydujemy i jesteśmy nie po to, aby nas podziwiali i kochali, ale po to, abyśmy to my działali dla dobra społeczności lokalnej.
Nie obowiązkiem społeczności pomagać nam, ale my mamy obowiązek troszczenia się o każdego mieszkańca naszej gminy.
Nie obiecuję "gruszek na wierzbie", lecz rzetelną pracę na rzecz naszej małej ojczyzny.


/ redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi osób, z którymi przeprowadzane są wywiady /
numer ->
Z OSTATNIEJ CHWILI
• WYBORY 2014
POST SCRIPTUM DO WSTĘPNIAKA  12.11.2014
W kilka godzin od ukazania się aktualnego numeru redakcyjna skrzynka e-mail została zasypana wiadomościami zawierającymi stwierdzenia rodzaju: "Nikt nie dał mi szansy na udzielenie wywiadu. Nie poinformowano mnie o takiej możliwości - brak telefonu i e-maila", "Kandydatów wybrano subiektywnie" lub [...]  WIĘCEJ...
• SAMORZĄD
DEBATA BURMISTRZOWSKA - RADZYMIN  26.10.2014
26 października o 17.00 w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się debata kandydatów na urząd burmistrza Radzymina.
Radzymiński Portal Informacyjny oraz Kurier Radzymiński są organizatorami i głównymi patronami medialnymi. Do udziału zaprosiliśmy: Halinę Bonecką, Marka Brodziaka, [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...